Agenda & Nieuws Activiteiten 1e Trim.
Activiteiten 2e Trim. Activiteiten 3e Trim.
 Mission Statement
 Leefgroepen
     Lager onderwijs
     12- tot 14-jarigen
     15- tot 18-jarigen
 Scholen
 Studie en begeleiding
 Kamers
 Maaltijden
 Info
     Dagindeling
     Personeel
     Openingsuren
 Prijzen
 Contact
 Français
Webdesign by Wikon

Studie & Studiebegeleiding
 
 
Organisatie:
Studie is natuurlijk één van de belangrijkste aspecten op het internaat. Uiteindelijk willen we in juni toch allemaal onbezorgd met vakantie kunnen vertrekken.

Vanzelfsprekend verloopt de studie per leefgroep. Geen grote studiezalen, maar een studie met 20-25 internen in 1 lokaal. Op die wijze kunnen opvoeders ook helpen waar nodig. Misschien op vraag van de intern zelf, maar … ook wanneer de opvoeder oordeelt dat er moet geholpen worden.

Speciaal voor de franstaligen wordt er gedurende de maanden september en oktober 2u/week gratis bijles gegeven door een lerares frans. Op die wijze kan de overgang van frans naar nederlands zeer vlot verlopen.

Ook nederlanders maken van dit systeem (tegen betaling) gebruik om hun eventuele achterstand voor frans weg te werken.


  Studiemethode:
Vanaf het 1ste studiejaar (lager onderwijs) wordt er een studiemethode gehanteerd. De filosofie hierbij is de volgende:

Voor iedereen (ook voor de allerkleinsten) begint de studie om 17u. In de leefgroep lager onderwijs wordt de leefgroep in 2 gesplitst om zo een aparte studie te hebben voor de 6- tot 8-jarigen. Voor hen duurt deze studie zolang het nodig is. Om hen te helpen staan er 2 opvoeders klaar. De opvoeders hier regelen nog ‘alles‘.

Voor de internen van het 4de tot het 6de studiejaar schrijft de opvoeder ‘het agenda’ op het bord. De organisatie van het studiewerk wordt door de opvoeder gedaan. Vanzelfsprekend is begeleiding een belangrijk aspect in deze studie. Deze studie duurt ook steevast tot 18u. Indien nodig kan er nog na het avondeten verder gewerkt worden.

In de leefgroep van het 1ste en 2de jaar van het secundair onderwijs wordt er aan de internen gevraagd om aan de hand van hun agenda een studieplanning op te maken. De opvoeder krijgt hier een meer controlerende functie. Waar nodig wordt er dan ook geholpen. Deze studie loopt van 17u tot 18u20 en geldt voor iedereen. Vanaf 19u15 tot 20u15 is er een 2de studie, die naargelang de studierichting niet voor iedereen verplicht is.

In de leefgroep van het 3de tot het 6de jaar van het secundair onderwijs veronderstelt men reeds een behoorlijke zelfstandigheid. De 1ste studie loopt van 17u tot 18u15 in een ‘studiezaal’. De 2de studie, van 19u tot 20u gebeurt op de kamer van de intern, onder toezicht van de opvoeder. Ook deze studie is verplicht naargelang de studierichting. Op deze wijze worden de internen voorbereid om bij verdere studie, zelfstandig, op eigen kamer te kunnen studeren.