Agenda & Nieuws Activiteiten 1e Trim.
Activiteiten 2e Trim. Activiteiten 3e Trim.
 Mission Statement
 Leefgroepen
     Lager onderwijs
     12- tot 14-jarigen
     15- tot 18-jarigen
 Scholen
 Studie en begeleiding
 Kamers
 Maaltijden
 Info
     Dagindeling
     Personeel
     Openingsuren
 Prijzen
 Contact
 Français
Webdesign by Wikon

Leefgroep Lager Onderwijs (6 tot 12 jaar)
 
 
Deze leefgroep heeft onze speciale aandacht. Het zijn dan ook de jongsten op het internaat. Deze speciale aandacht mag onder andere blijken uit de personeelsomkadering voor deze groep: 2 opvoeders, Marleen en Ines, bijgestaan door 2 stagiaires.
 
Iedereen, ook de allerkleinste, heeft zijn eigen kamer. We hechten ook groot belang dat je van je kamer je eigen kamer maakt: je mag ze met andere woorden inrichten zoals je zelf graag wil. Iedere intern heeft ook een eigen sleutel van zijn kamer.
 
Het idee van leefgroepen houdt in dat iedere leeftijdsgroep zijn leef– en werkruimte heeft. In feite vormt zo een leefgroep een internaat op zich. Zo eten de kleintjes op een ander moment en apart van de andere internen.
 
Zelfs deze groep wordt in twee gesplitst voor de studie. Zo vormt het 1ste, 2de & 3de jaar een aparte studie. Toch begint ook voor deze groep de ‘studie’ elke dag om 17.00 uur. Verschil is hier dat de studie geen vaste duur heeft maar individueel aangepast is.
 
 
Ook aan de vrije tijd wordt veel aandacht besteed. Zo wordt er iedere avond een kleine activiteit georganiseerd: voetballen, spelletjes in onze sporthal, enz.. Wij hebben een grote speeltoren en een heuse skate-ramp. Op woensdagnamiddag wordt er steeds een ‘grote’ activiteit op touw gezet zoals: Schaatsen te Hasselt, zwemmen in Vossemeren, bioscoop Kinepolis, bij gelegenheid skieën, bezoek aan een pretpark, ...enz.