Agenda & Nieuws Activiteiten 1e Trim.
Activiteiten 2e Trim. Activiteiten 3e Trim.
 Mission Statement
 Leefgroepen
     Lager onderwijs
     12- tot 14-jarigen
     15- tot 18-jarigen
 Scholen
 Studie en begeleiding
 Kamers
 Maaltijden
 Info
     Dagindeling
     Personeel
     Openingsuren
 Prijzen
 Contact
 Franšais
Webdesign by Wikon

Mission Statement
 
 
Een internaat neemt een speciale plaats in de opvoeding van schoolgaande kinderen. U hebt besloten dat uw kind gedurende het schooljaar op ons internaat verblijft. Toch is dit verblijf niet enkel 'verblijven'. Alle betrokkenen, de ouders, de kinderen en het internaat zelf zien dit verblijf als een kans om een extra dimensie aan het schoolleven, het internaatsleven, aan het opgroeien te geven.

Alle betrokkenen hebben hierdoor verwachtingen ten aanzien van mekaar. Ouders hopen op betere studieresultaten, op een gestructureerde leefomgeving, een oplossing voor opvoedingsproblemen, een goed pedagogische kader. Kinderen verwachten er vrienden en vriendinnen te vinden, een gezellige leef- en studieomgeving te hebben, een eigen kamer te hebben. Het internaat wil een partner in de opvoeding zijn en probeert antwoorden te geven op de gestelde verwachtingen door te putten uit een traditie die zijn oorsprong vindt in de Congregatie van de Zusters van Liefde, die de stichters zijn van het internaat.

Vermits we de ganse week in een gemeenschap leven hebben volgende thema's betrekking op zowel de opvoeders als de kinderen zelf.

Eenvoud
We proberen wat we doen, goed te doen, zonder franjes, zonder bijbedoelingen, door vaak onszelf te vergeten.

Dienstbaarheid
We zijn beschikbaar met een hartelijke vanzelfsprekendheid. Op het internaat is er altijd iemand met een luisterend oor. In een tijd waar niemand nog tijd schijnt te hebben staat er op het internaat altijd iemand klaar voor je.
We verheffen de ander vanuit de erkenning van zijn medemens zijn. We hebben aandacht voor nieuwe noden en actuele vragen en proberen een passend antwoord te bieden. Op het internaat is er meer dan plaats om deze noden en vragen te toetsen en er misschien een antwoord op te vinden.

Warmhartigheid
We kiezen vooral voor wie niet ten volle meetelt. Ons internaat is een plaats waar een beetje meer bescherming is dan je gewoon bent. Hier kan je altijd rekenen op de steun van je opvoeder, maar ook van mede-internen.

Vergeven en vergeten
We streven ernaar iedereen opbouwend en toekomstgericht te benaderen, etiketten weg te nemen, een spons over het verleden te halen en een nieuw begin mogelijk te maken. Het internaat is een plaats waar je een nieuwe start kan maken. Misschien een nieuwe school, een nieuwe studierichting en zeker nieuwe vrienden en vriendinnen.

Respect
We willen eerbied opbrengen voor de vragen, de beleving en de persoon van de ander, voor onmacht en voor beslissingen die we niet delen, zonder daarom alles goed te keuren.
Respect hebben is ook kunnen loslaten en niemand zo aan ons binden dat hij zonder ons niet meer verder kan. Het is bevrijdend nabij zijn.
Respect voor een ander kan niet zonder duidelijke grenzen te stellen. Je kan niet altijd doen wat je op dat moment wil. Dit is dan ook een belangrijke taak in de opvoeding: het afbakenen van de grenzen.

Verantwoordelijkheid
We trachten onze taken ernstig ter harte te nemen, in overleg en gedeelde verantwoordelijkheid. Dit betekent deskundigheid op professioneel, ethisch en menselijk vlak hoog houden en verbeteren.
Dit vraagt creativiteit en gerichtheid op de toekomst, die ons dynamisch en onbevreesd naar het nieuwe voeren.

Verbondenheid
We opteren heel bewust voor samenwerking vanuit een sfeer van verdraagzaamheid. Solidariteit is een permanente opdracht die gestoeld is op belangstelling voor en ondersteuning van mekaars initiatieven.