Internaat Mariavreugde Borgloon

  Welkom op de website van ons internaat.
Op ons internaat verblijven jongens en meisjes van 6 tot 18 jaar.

Ben je geïnteresseerd in het leven op een internaat? Is dit misschien ook iets voor jou?

Hier vind je de nodige informatie over het reilen en zeilen op ons internaat.
Kies voor een onderwerp door op de volgende pagina op één van de thema’s te klikken.

Wordt je nieuwsgierigheid hierna pas echt gewekt?
Bienvenu au website de notre internat.
Chez nous, il y a des garçons et des filles de 6 à 18 ans.

Tu t’intéresses à la vie dans un internat? C’est peut être quelque chose pour toi?

Ci dessous tu trouves l’information nécessaire.
Choisissez un sujet en cliquant sur un de thèmes.
 
  Nederlands   Français